เว็บไซต์ครูนิกร มาระมิ่ง   ทีไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

thzh-CNen

ดาวน์โหลดเอกสาร ม.3

  หน่วยที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น Download
  หน่วยที่ 2 การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล Download
  หน่วยที่ 3 การประเมินความน่าเชื่อถือ Download
  หน่วยที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามสิทธิในการนำไปใช้ Download
  แบบทดสอบหน่วยที่ 1 Download
  แบบทดสอบหน่วยที่ 2 Download
  แบบทดสอบหน่วยที่ 3 Download
  แบบทดสอบหน่วยที่ 4 Download