ติดต่อเรา

ติดต่อครูนิกร  มาระมิ่ง

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110